Swimming

Plaváreň Majerníkova - Dlhé Diely

Group training form

Kurz plávania pre deti je vhodný počas celého roka. Detský organizmus sa jednak vďaka rozdielnej teplote vody a vzduchu otužuje (prevencia pred chorobami hlavne v zimných mesiacoch), plávanie je jednou z foriem rehabilitácie pri problémoch s chrbticou,pôsobí na deti relaxačne, zlepšuje koordináciu a zvyšuje pocit spokojnosti a šťastia.

V tomto novom bazéne trénujeme detičky rôzneho veku, pochopiteľne ale nie naraz v jednej skupine. Po zápise ich priraďujeme na základe veku a úrovne plaveckých schopností do skupiniek, kde si nachádzajú kamarátov približne rovnakého veku. Akonáhle zisťujeme, že dieťa napreduje, preraďujeme ho postupne medzi lepších a pokročilejších plavcov, aby bolo motivované objavovať viac a viac svojich možností a šikovnosti.
Tento kurz je preto vhodný pre všetky plavecké kategórie - ako začiatočníkov, tak pokročilých plavcov!
 
 

Naša metodika plávania je pripravená tak, aby sa predchádzalo stresujúcim situáciám zo strachu z vody. Naši tréneri k deťom pristupujú individuálne a komunikáciu prispôsobujú každému dieťaťu. Deti si osvoja rôzne štýly plávania a našou snahou je ich výkony zlepšovať. Práve preto poskytujeme ako kolektívne tak aj individuálne kurzy plávania. 

Pre koho je kurz vhodný: pre deti od 4 do 15 rokov.

Termíny:
Utorok 17:00-18:00, 18:00-19:00
Štvrtok 17:00-18:00, 18:00-19:00
Sobota 9:00-10:00, 10:00-11:00
Nedeľa 9:00-10:00, 10:00-11:00 
 
Spustenie prevádzky bazéna sa plánuje v prvej polovici decembra. Prihlasovanie je možné už teraz, v prípade posunutia začiatku kurzu Vás budeme informovať. 
 

POTREBUJETE:

 • plavky
 • plavecké okuliare
 • plaveckú čiapku (možnosť zakúpiť Happy Kids čiapku za 5€ - treba nahlásiť vopred na info@happykids.sk)
 • šľapky
 • uterák

PRIEBEH HODINY:
- rozcvička 
- plavecký výcvik

INFO O PLAVÁRNI:

Dĺžka bazénu: 25 m
Adresa: ZŠ Al. Dubčeka, Majerníkova 62

Actualities

IMG 9104

I AM ALSO WITH HAPPY KIDS

Right now you can sign up your kids on favorite sport classes! More info on main page! Kruzky kopia 2.

More info
Course terms
calendar

Kurz od 10.12.2019
Utorok 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 10.12.2019
Utorok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 12.12.2019
Štvrtok 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 12.12.2019
Štvrtok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 29.2.2020
Sobota 9:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 29.2.2020
Sobota 10:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 1.3.2020
Nedeľa 9:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 1.3.2020
Nedeľa 10:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

98.00 eur / 8 Hour

Book course

Plaváreň Drieňová - Ružinov

Group training form

Kurz plávania pre deti je vhodný počas celého roka. Detský organizmus sa jednak vďaka rozdielnej teplote vody a vzduchu otužuje (prevencia pred chorobami hlavne v zimných mesiacoch), plávanie je jednou z foriem rehabilitácie pri problémoch s chrbticou,pôsobí na deti relaxačne, zlepšuje koordináciu a zvyšuje pocit spokojnosti a šťastia.

V tomto čertsvo zrekonštruovanom bazéne trénujeme detičky rôzneho veku, pochopiteľne ale nie naraz v jednej skupine. Po zápise ich priraďujeme na základe veku a úrovne plaveckých schopností, resp. doposiaľ nadobudnutých skúseností s plávaním, do maličkých skupiniek, kde si nachádzajú kamarátov približne rovnakého veku. Ako náhle zisťujeme, že dieťa napreduje, preraďujeme ho postupne medzi lepších a pokročilejších plavcov, aby bolo motivované objavovať viac a viac svojich možností a šikovnosti.
Tento kurz je preto vhodný pre všetky plavecké kategórie - ako začiatočníkov, tak pokročilých plavcov!
A TERAZ BONUS: V termínoch utorok 18:00 a štvrtok 18:00 sa na kurz môžete pridať aj vy, rodičia! Pod vedením nášho trénera môžete tiež spraviť niečo pre seba, svoje zdravie, a zlepšiť si plaveckú techniku. Spojte tak príjemné s užitočným a nezabudnite, pre deti je rodič tým najdôležitejším vzorom!  Ak sa chcete zapojiť, prosím prihláste sa aj vy - rodičia - do kurzu rovnako ako dieťa cez objednávkový formulár.

Naša metodika plávania je pripravená tak, aby sa predchádzalo stresujúcim situáciám zo strachu z vody. Naši tréneri k deťom pristupujú individuálne a komunikáciu prispôsobujú každému dieťaťu. Deti si osvoja rôzne štýly plávania a našou snahou je ich výkony zlepšovať. Práve preto poskytujeme ako kolektívne tak aj individuálne kurzy plávania. 

Pre koho je kurz vhodný: pre deti od 4 do 15 rokov.

Termíny:
Pondelok 17:00-18:00, 18:00-19:00
Utorok 17:00-18:00, 18:00-19:00
Streda 17:00-18:00, 18:00-19:00
Štvrtok 18:00-19:00
Piatok 17:00-18:00, 18:00-19:00

POTREBUJETE:

 • plavky
 • plavecké okuliare
 • plaveckú čiapku ( možnosť zakúpiť Happy Kids čiapku za 5€ )
 • šlapky
 • uterák

PRIEBEH HODINY:
- rozcvička 
- plavecký výcvik

INFO O PLAVÁRNI:

Dĺžka bazénu: 25 m
Adresa: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35

Course terms
calendar

Blok tréningov od 25.11.2019
Pondelok 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 26.11.2019
Utorok 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 26.11.2019
Utorok 18:00

Group exercises
cvičenia

od 6 rokov

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz pre rodičov od 26.11.2019
Utorok 18:00

Group exercises
cvičenia

18-99 rokov :)

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 5.12.2019
Štvrtok 18:00

Group exercises
cvičenia

od 6 rokov

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz pre rodičov od 5.12.2019
Štvrtok 18:00

Group exercises
cvičenia

18-99 rokov :)

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 13.12.2019
Piatok 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 13.12.2019
Piatok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

84.00 eur / 8 Hour

Book course

Swimming pool SPP Ružinov

Group training form

The swimming course is suitable throughout the year. Thanks to different water and air temperatures, the body is hardening. Swimming is one of the best forms of rehabilitation for the spine problems and it also brings relaxing effects for kids, improves their coordination and increases the feeling of satisfaction and happiness.

Our swimming methodology is prepared to prevent stressful situations from fear of water. Our trainers approach individually to every single child. Kids will learn different styles of swimming and our effort is to improving their performance. That is why we provide both collective and individual swimming courses.

Swimming pool in Ružinov is specific with its warm 31 degree water, which is ideal for kids aged from 3 to 5 years. Underwater world motives around the pool are interesting for your kids eyes.Lesson structure 
- warm up
- swimming exercises 
- sauna

Swimming pool informations
Pool length: 16m
Water temperature: 31 degrees Celsius
Address: Mlynské Nivy 44

Course terms
calendar

Kurz od 14.1.2020
Utorok 17:00

Group exercises
cvičenia

3-ročné deti

Your price
cena

100.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 14.1.2020
Utorok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-6 rokov

Your price
cena

90.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 15.1.2020
Streda 17:00

Group exercises
cvičenia

3-ročné deti

Your price
cena

100.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 15.1.2020
Streda 18:00

Group exercises
cvičenia

4-6 rokov

Your price
cena

90.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 16.1.2020
Štvrtok 17:00

Group exercises
cvičenia

3-ročné deti

Your price
cena

100.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 16.1.2020.
Štvrtok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-6 rokov

Your price
cena

90.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 20.1.2020
Pondelok 17:00

Group exercises
cvičenia

3-ročné deti

Your price
cena

100.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 20.1.2020
Pondelok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-6 rokov

Your price
cena

90.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz od 24.1.2020
Piatok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-6 rokov

Your price
cena

90.00 eur / 8 Hour

Book course

Swimming pool SPP Ružinov

Group training form

The swimming course is suitable throughout the year. Thanks to different water and air temperatures, the body is hardening. Swimming is one of the best forms of rehabilitation for the spine problems and it also brings relaxing effects for kids, improves their coordination and increases the feeling of satisfaction and happiness.

Our swimming methodology is prepared to prevent stressful situations from fear of water. Our trainers approach individually to every single child. Kids will learn different styles of swimming and our effort is to improving their performance. That is why we provide both collective and individual swimming courses.

Swimming pool in Ružinov is specific with its warm 31 degree water, which is ideal for kids aged from 3 to 5 years. Underwater world motives around the pool are interesting for your kids eyes.Lesson structure 
- warm up
- swimming exercises 
- sauna

Swimming pool informations
Pool length: 16m
Water temperature: 31 degrees Celsius
Address: Mlynské Nivy 44

Course terms
calendar

Nedeľa 10:00 od 19.1.2020

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

78.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Kurz pre rodičov!
Nedeľa 10:00 od 19.1.2020

Group exercises
cvičenia

18-99 rokov :)

Your price
cena

78.00 eur / 8 Hour

Book course

Swimming pool Petržalka - Jirásková

Group training form

The swimming course is suitable throughout the year. Thanks to different water and air temperatures, the body is hardening. Swimming is one of the best forms of rehabilitation for the spine problems and it also brings relaxing effects for kids, improves their coordination and increases the feeling of satisfaction and happiness.

Our swimming methodology is prepared to prevent stressful situations from fear of water. Our trainers approach individually to every single child. Your kids will learn different styles of swimming and our effort is to improving their performance. That is why we provide both collective and individual swimming courses.

Who is the course suitable for? 
For kids from 3 to 15 years.
In this pool we train children of different ages, of course, they’re separated to different groups. Based on the age and level of swimming ability, kids are separated do suitable groups. As soon as we find out that your kids are progressing, we are moving them to more skilled groups. This directs kids to be motivated to discover more of their abilities and skills.

 

Lesson structure 
- warm up
- swimming exercises 
- relax in the warm pool

Swimming pool informations
Pool length: 25m
Water temperature: 28 degrees Celsius
Address: Jiráskova 7

Course terms
calendar

Kurz od 25.1.2020
Sobota 9:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov
5 detí s trénerom

Your price
cena

78.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok od 26.1.2020
Nedeľa 9:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov
5 detí s trénerom

Your price
cena

78.00 eur / 8 Hour

Book course

Swimming pool Petržalka - Budatínska

Group training form

The swimming course is suitable throughout the year. Thanks to different water and air temperatures, the body is hardening. Swimming is one of the best forms of rehabilitation for the spine problems and it also brings relaxing effects for kids, improves their coordination and increases the feeling of satisfaction and happiness.

Our swimming methodology is prepared to prevent stressful situations from fear of water. Our trainers approach individually to every single child. Your kids will learn different styles of swimming and our effort is to improving their performance. That is why we provide both collective and individual swimming courses.

Who is the course suitable for? 
For kids from 3 to 15 years.
In this pool we train children of different ages, of course, they’re separated to different groups. Based on the age and level of swimming ability, kids are separated do suitable groups. As soon as we find out that your kids are progressing, we are moving them to more skilled groups. This directs kids to be motivated to discover more of their abilities and skills.

 

Lesson structure 
- warm up
- swimming exercises 

Swimming pool informations
Pool length: 25m
Water temperature: 30 degrees Celsius
Address: Budatínska 61

Course terms
calendar

Blok tréningov od 26.11.2019
Utorok 17:00
3-ročné deti

Group exercises
cvičenia


3-ročné deti

Your price
cena

110.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 26.11.2019
Utorok 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

72.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 26.11.2019
Utorok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

72.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 4.12.2019
Streda 17:00
3-ročné deti

Group exercises
cvičenia

3-ročné deti

Your price
cena

110.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 4.12.2019
Streda 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

72.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 4.12.2019
Streda 18:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

72.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 5.12.2019
Štvrtok 17:00
3-ročné deti

Group exercises
cvičenia

3-ročné deti

Your price
cena

110.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 6.12.2019
Štvrtok 17:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

72.00 eur / 8 Hour

Book course

Course terms
calendar

Blok tréningov od 5.12.2019
Štvrtok 18:00

Group exercises
cvičenia

4-15 rokov

Your price
cena

72.00 eur / 8 Hour

Book course

Plaváreň Čierna Voda

Group training form

Kurz plávania pre deti je vhodný počas celého roka. Detský organizmus sa jednak vďaka rozdielnej teplote vody a vzduchu otužuje (prevencia pred chorobami hlavne v zimných mesiacoch), plávanie je jednou z foriem rehabilitácie pri problémoch s chrbticou, pôsobí na deti relaxačne, zlepšuje koordináciu a zvyšuje pocit spokojnosti a šťastia.

Naša metodika plávania je pripravená tak, aby sa predchádzalo stresujúcim situáciám zo strachu z vody. Naši tréneri k deťom pristupujú individuálne a komunikáciu prispôsobujú každému dieťaťu. Deti si osvoja rôzne štýly plávania a našou snahou je ich výkony zlepšovať. Práve preto poskytujeme ako kolektívne tak aj individuálne kurzy plávania.


Plaváreň v Čiernej Vode je ideálna pre deti vo veku od 3 do 6 rokov kvôli teplej vode, ktorá má 31 stupňov. 

S trénermi sa stretnete 15 minút pred začiatkom tréningu pred škôlkou Brmbolec na Čerešňovej 32, následne sa spolu premiestnite k bazénu.


POTREBUJETE:

 • plavky
 • plavecké okuliare
 • plaveckú čiapku ( možnosť zakúpiť Happy Kids čiapku za 5€ )
 • šľapky
 • uterák

PRIEBEH HODINY:

 •  rozcvička
 •  plavecký výcvik

INFO O PLAVÁRNI:

Teplota vody:  31 stupňov
Adresa: Čerešňová 3079/32, 900 25 Chorvátsky Grob, Čierna Voda