Podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

V akomkoľvek prípade /možné otázky, omeškania a pod./ je potrebné kontaktovať tel. č.: 0917 303 658
Všetci účastníci športového kurzu sa automaticky stávajú členmi Happy Kids o.z.

Všetci členovia Happy Kids o.z. sú povinní byť prihlásení na daný športový kurz cez registračný systém alebo prihláškou, na ktorej sú uvedené všetky podmienky prihlasenia. 

O prípadnom zrušení tréningu zo strany Happy Kids (z dôvodu nepriazniveho počasia, odstávky plavárne a pod.), budú rodičia vopred informovaní prostredníctvom email. správy.

ZDRAVOTNÝ STAV:

Prihlásením dieťaťa ako aj akceptovaním podmienok pre zápis do Happy Kids kurzu rodič prehlasuje, že nepozná žiadne dôvody /predovšetkým zdravotného charakteru/, pre ktoré by sa jeho dieťa nemohlo zúčastniť kurzu.

V prípade neúčasti v dôsledku choroby na lyžiarskych kurzoch v RAKÚSKU, sa poplatok za výdavky na trénerov nevracia.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE:

Registrácia ako aj samotné prihlásenie dieťaťa na športový kurz prostredníctvom formuláru sa realizuje elektronickou formou. Po zaregistrovaní a prihlásení dieťaťa na daný kurz  Vám bude na emailovú adresu zaslané potvrdenie o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na športový kurz v danom termíne a na vybranom mieste.

ÚHRADA ŠPORTOVÉHO KURZU:

Po obdržaní potvrdenia o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na daný kurz je potrebné uhradiť členský príspevok/poplatok prevodom podľa inštrukcií v potvrdzovacom maili.

OSPRAVEDLNENIE A NÁHRADA - ŠPORTOVÉ KURZY:

Každý účastník kurzu má v prípade vopred nahlásenej neúčasti (z akýchkoľvek dôvodov) možnosť nahradiť si jeden tréning, a to najneskôr do ukončenia posledného termínu kurzu (8. hodiny). Náhrada prebieha v iný deň ako kurz, ktorý navštevujete. Náhradný termín je potrebné nahlásiť vopred min. 24 hod.pred začiatkom kurzu prostredníctvom emailu na: info@happykids.sk.

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné odhlásiť najneskôr do 4 hod. od začiatku nasledujúceho kurzu a to emailom na: info@happykids.sk.

V prípade, že neprítomnosť dieťaťa na športovom kurze nebude včas nahlásená, možný náhradný termín sa prepadá. Za neúčasť na tréningu z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou dlhodobého úrazu/choroby) nevzniká nárok na finančnú náhradu, príspevok ani jeho časť sa nevracajú. 

V prípade, že je tréning zrušený zo strany Happy Kids, termín sa len posúva, nemusíte ho nahlasovať ako náhradný.

 

NEÚČASŤ A NÁHRADA -  TÁBORY:

V prípade denných táborov je možné nahradiť si neúčasť na inom dennom tábore po dohode mailom. Storno poplatok v prípade zrušenia objednávky je 20% príspevku. 

V prípade nenastúpenia na pobytový tábor je storno poplatok 50% príspevku. Ak dieťa na tábor nenastúpi z dôvodu choroby alebo akéhokoľvek iného dôvodu sa niektorých dní nezúčastní, príspevok ani jeho časť sa nevracia. 

V prípade, že je tréning zrušený zo strany Happy Kids, termín sa len posúva, nemusíte ho nahlasovať ako náhradný.

PRAVIDLÁ:

Žiadame rodičov, aby sa nezdržiavali v priestoroch bazéna a tesnej blízskosti športových miest, kde sa kurz realizuje!!! Prosíme Vás, aby ste dieťa odovzdali trénerovi a následne opustili bazén, športovisko. Za pochopenie ďakujeme.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Zdravotné problémy, ktoré by sa mohli prejaviť počas športového tréningu, doporučujeme konzultovať s lekárom.

Rodič súhlasí, s prípadným použitím fotografií a videí s vyobrazením dieťaťa bez nároku na honorár a to za účelom marketingu Happy Kids.

V zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. rodič súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených za účelom registrácie a prihlásenia dieťaťa na kurz.

V prípade, že má rodič pripomienky k samotnej práci trénera, môže nás kontaktovať na tel. č.: 0917 303 658 alebo na info@happykids.sk