New course registration

Category: Daily Summer Camps 2023

MULTISPORT CAMP, Železná studnička

- od 4 rokov

1.7 - 5.7.2024

189.00 eur / 5 dní

Customer

  • You are not logged in. If you already have an account, please log in.
  • Otherwise, we will register you automatically, just fill in the details:

Course attendant

Choose terms

Program Vám sám vyberie voľné termíny, nie je možné vybrať jednotlivé dni samostatne.
Neúčasť na tábore je možné vymeniť za iný tábor v inom čase, samozrejme, pokiaľ sa ešte nájdu voľné miesta a nebude presiahnutá ich kapacita. V prípade ochorenia na COVID19, povinnej karantény, alebo zmien opatrení a následného zrušenia tábora Vám bude Členský príspevok vrátený.
Neúčasť je možné ospravedlniť najneskôr do 8 hodín pred začatím tábora a nahlásenie náhradného termínu do 24 hod. pred začatím tábora, formou e-mailu na info@happykids.sk.
Objednávam si záväzne tábor v týchto dňoch v týždni:
Program Vám sám zvolil voľné dni tábora. Ak ste spokojný s výberom, kliknite na "Objednať" vľavo dole.
  • Monday
  • Tuesday
  • Wednesday
  • Thursday
  • Friday