Podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

V akomkoľvek prípade /možné otázky, omeškania a pod./ je potrebné kontaktovať tel. č.: 0917 303 658
Všetci účastníci športového kurzu sa automaticky stávajú členmi Happy Kids o.z.

Všetci členovia Happy Kids o.z. sú povinní byť prihlásení na daný športový kurz cez registračný systém.

O prípadnom zrušení tréningu zo strany Happy Kids z dôvodu nepriazniveho počasia, alebo odstávky plavárne a pod., budú rodičia vopred informovaní prostredníctvom email. správy.

ZDRAVOTNÝ STAV:

Prihlásením dieťaťa ako aj akceptovaním podmienok pre zápis do Happy Kids kurzu rodič prehlasuje, že nepozná žiadne dôvody /predovšetkým zdravotného charakteru/, pre ktoré by sa jeho dieťa nemohlo zúčastniť kurzu.

V prípade neúčasti v dôsledku choroby na lyžiarskych kurzoch v RAKÚSKU, sa poplatok za výdavky na trénerov nevracia.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE:

Registrácia ako aj samotné prihlásenie dieťaťa na športový kurz prostredníctvom formuláru sa realizuje elektronickou formou. Po zaregistrovaní a prihlásení dieťaťa na daný kurz, Vám bude na emailovú adresu zaslané potvrdenie o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na športový kurz v danom termíne a na vybranom mieste.

ÚHRADA ŠPORTOVÉHO KURZU:

Po obdržaní potvrdenia o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na daný kurz je potrebné uhradiť členský príspevok/poplatok prevodom podľa inštrukcií v potvrdzovacom maili.

OSPRAVEDLNENIE A NÁHRADA ŠPORTOVÉHO KURZU:

Každý účastník kurzu má v prípade vopred nahlásenej neúčasti (z akýchkoľvek dôvodov) možnosť nahradiť si jeden tréning, a to najneskôr do ukončenia posledného termínu kurzu (8. hodiny). Náhrada prebieha v iný deň ako kurz, ktorý navštevujete. Náhradný termín je potrebné nahlásiť vopred min. 24 hod.pred začiatkom kurzu prostredníctvom emailu na: info@happykids.sk.

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné odhlásiť najneskôr do 4 hod. od začiatku nasledujúceho kurzu a to emailom na: info@happykids.sk.

V prípade, že neprítomnosť dieťaťa na športovom kurze nebude včas nahlásená, možný náhradný termín sa prepadá. Za neúčasť na tréningu z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou dlhodobého úrazu/choroby) nevzniká nárok na finančnú náhradu, príspevok ani jeho časť sa nevracajú.

V prípade, že je tréning zrušený zo strany Happy Kids, termín sa len posúva, nemusíte ho nahlasovať ako náhradný.

PRAVIDLÁ:

Žiadame rodičov, aby sa nezdržiavali v priestoroch bazéna a tesnej blízskosti športových miest, kde sa kurz realizuje!!! Prosíme Vás, aby ste dieťa odovzdali trénerovi a následne opustili bazén, športovisko. Za pochopenie ďakujeme.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Zdravotné problémy, ktoré by sa mohli prejaviť počas športového tréningu, doporučujeme konzultovať s lekárom.

Rodič súhlasí, s prípadným použitím fotografií a videí s vyobrazením dieťaťa bez nároku na honorár a to za účelom marketingu Happy Kids.

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodič súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených za účelom registrácie a prihlásenia dieťaťa na kurz.

V prípade, že má rodič pripomienky k samotnej práci trénera, môže nás kontaktovať na tel. č.: 0917 303 658 alebo na info@happykids.sk